4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ג' (21.09.2021)

00:00 - 02:00 simone
00:00 - 02:00 alexia
00:00 - 06:00 kesem
00:00 - 06:00 yasmin
00:00 - 06:00 nirina
00:05 - 02:00 meshi
05:00 - 11:00 neta
05:00 - 11:00 reut
05:00 - 11:00 lucy
10:00 - 16:00 cleopatra
10:00 - 16:00 karren
10:00 - 16:00 bianca
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב