4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ג' (16.08.2022)

00:00 - 02:00 inbar
00:00 - 02:00 karren
00:00 - 06:00 simone
00:00 - 06:00 shilat
00:00 - 06:00 bianca
00:05 - 02:00 lucy
05:00 - 11:00 alina
05:00 - 11:00 nadin
05:00 - 11:00 neta
10:00 - 16:00 shani_boobs
10:00 - 16:00 daniellasex
10:00 - 16:00 kesem
15:00 - 21:00 emanuela
15:00 - 21:00 alexia
15:00 - 21:00 nirina
20:00 - 00:05 yasmin
20:00 - 00:00 limor
20:00 - 00:00 cleopatra

יום ד' (17.08.2022)

00:00 - 02:00 limor
00:00 - 02:00 cleopatra
00:05 - 02:00 yasmin
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב